O mnie

O mnie

Nazywam się Szymon Piątek. Urodziłem się i mieszkam w Żywcu. Wraz z żoną wychowaliśmy dwie wspaniałe córki: Zosię i Anię. Jestem również dziadkiem.

Ukończyłem studia na Akademii Muzycznej w Katowicach, Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów na Akademii Obrony Narodowej oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji Państwowej.

W latach 1987-1990 pracowałem jako solista w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz jako nauczyciel w Szkole Muzycznej w Żywcu.
Od roku 1991 związałem karierę z Wojskiem Polskim i Ministerstwem Obrony Narodowej. Przez ostatnie 20 lat mojej służby wojskowej pracowałem na różnych stanowiskach specjalistycznych i dowódczych w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. W tym okresie przebywałem również na Misjach Stabilizacyjnych NATO. W roku 2010 zakończyłem moją służbę wojskową w randze podpułkownika Wojska Polskiego.
W latach 2010 – 2014 miałem zaszczyt piastować stanowisko radnego Rady Miejskiej w Żywcu.
Jestem także nauczycielem w Szkole Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej i dyrygentem Suskiej Orkiestry Zamkowej oraz Miejskiej Orkiestry Dętej z Żywca.

Jako kandydat na Burmistrza Miasta Żywca chcę zapewnić miastu stabilny, zrównoważony rozwój. Moja strategia rozwoju Żywca opiera się na realnych do osiągnięcia celach, które rzetelnie realizowane, przyniosą wymierne korzyści dla miasta. Wyznaje zasadę, że dla Żywca i w Żywcu najważniejsi są jego mieszkańcy.